06 11 302 838
koos@partner2grow.nl

Organisatie

P2G business scan “Organisatie”

Tijdens deze business scan komt het laten groeien van uw organisatie in het voetlicht te staan. Met de business scan Organisatie wordt als doel gesteld om de organisatie te typeren, te herkennen in de 6 fasen van het Greiner model en vooral om te kijken of dit past bij uzelf als ondernemer. We nemen de 6 fasen door en bepalen in welke groeifase u zich met uw bedrijf zich bevindt. Vanuit uw persoonlijke kernwaarden kijken we wat het beste past bij u en uw ambities.

Groeien is geen doel op zich, maar kan wel een weg zijn om met de juiste organisatie een goed bedrijf neer te zetten!”

Hoe groot wilt u worden?

Als een keuze gemaakt is voor een einddoel voor de groeifasen kan worden bepaald hoe er te komen. Wat heb je nog nodig, welke hulpmiddelen zijn beschikbaar en hoe groot wilt u worden? Met een meerjarenbegroting kan een lijn uit worden gezet en de winst voor de komende jaren in de gaten worden gehouden. Uiteraard zal een goed financieel systeem met eenvoudig inzicht kosten, baten en resultaat, hierin van grote waarde kunnen zijn. De meerjarenbegroting met kostenindeling en batenindeling gelijk aan het financiële bewakingssysteem maakt het geheel eenvoudiger te beheersen. Hierna kan in de kwartaal evaluatie de groei vanuit de kosten en baten worden bijgehouden en geëvalueerd.

“Elk kwartaal evalueren we naast het business model ook het groeimodel en de kosten/baten tijdens de Partner2Grow business check “

Groeivraagstukken

Samen gaan we aan de slag met vraagstukken voor de organisatie op zoek naar groei:

  • In welke groeifase bevindt een bedrijf zich?
  • Wil ik wel groter groeien?
  • Wat moet er veranderen om te kunnen groeien?
  • Kan een crisis moment ook een keerpunt zijn?
  • Wat betekent een overgang naar een andere fase voor het bedrijf?
  • Hoe kan ik een overgang soepel laten verlopen?
  • Welke 10 uitdagingen zijn er voor groei?
Bron: visie.com

Klaar om te groeien?

Neem vrijblijvend contact met ons op. We luisteren heel graag naar uw verhaal en hopen samen met u op groeireis te mogen gaan en mooie groeistappen te kunnen zetten!