Financieel advies voor ondernemers

We kijken vanuit financieel oogpunt naar jouw organisatie. Daarbij gaan we het niet hebben over je historische cijfers, of over de fiscale verplichtingen. Daarvoor heb je immers een accountant. We kijken wel hoe we administratieve rompslomp kunnen verminderen zodat jij je weer bezig kan houden met ondernemen. Als dit allemaal op orde is, dan gaan we het hebben over rapporteren en sturen. Waar stuur jij je organisatie op? Wat zijn je doelstellingen, hoe zijn deze doelstellingen verbonden met je visie?

Partner2grow ondernemersadvies profielfoto danny
Danny Zuidhoek
Business coach - finance

Financieel advies omvat:

Efficiënte administratieve organisatie

Door het op orde hebben van een efficiënte administratieve organisatie ben je af van administratieve rompslomp en kun jij je weer bezig houden met ondernemen.

Visie & Doelstellingen op orde

Door een concrete langetermijnvisie te formuleren, je doelstellingen hierop aan te sluiten en dit continue te monitoren weet je als ondernemer waar je jouw bedrijf op stuurt.

Rapportage op doelstellingen

Door je rapportages aan te sluiten op je doelstellingen krijgen je financiële rapportages inhoud. De cijfers vertellen je dan echt iets over het bereiken van je doelstellingen.

Wil jij ook financieel advies?

Financieel Advies opgesplitst in twee sessies

Vanuit financeel perspectief delen we de sessie op in twee delen. Als eerste kijken we naar de huidige situatie: hoe is jouw administratie ingeregeld en hoe lopen de financiële en administratieve processen? In een tweede sessie focussen we ons op het sturen van de organisatie. Hoe stuur je jouw organisatie aan, en waar sta je op de roadmap naar jouw visie?

Geen avonden meer bezig met administratieve rompslomp

Ben jij als ondernemer ook avonden bezig met offertes maken, facturen sturen of andere administratieve taken die je afleiden van het ondernemen? Grote kans dat je niet optimaal benut maakt van alle tools die er vandaag de dag op de markt zijn. Het ene systeem werkt immers voor de ene branche beter dan voor de andere. Door hier de juiste keuzes in te maken kun je veel tijd besparen. Tijdens deze sessie kijken wij niet alleen naar de tools, maar ook naar de processen. Waar loopt het niet optimaal en hoe kan dit worden opgelost?

Een schipper vaart niet zonder kompas, jij als ondernemer toch ook niet?

Wat is jouw visie, met andere woorden waar wil jij over vijf jaar staan? Samen geven wij jouw visie een boost zodat deze concreet en stuurbaar wordt. Vanuit jouw visie gaan wij samen met jou doelstellingen formuleren. Vanuit de doelstellingen formuleren wij KPI’s die wij inzichtelijk maken op een dashboard. Een persoonlijk dashboard, waarop jij op elk moment kunt zien hoe jouw bedrijf ervoor staat.

Wil jij ook financieel advies?