Partner2grow ondernemersadvies blog organisatie

Een succesvol bedrijf

Plezier en samenwerken

Een bedrijf is het meest succesvol als de werknemers goed in hun vel zitten en plezier hebben in hun werk. Want als er plezier is, dan gaat samenwerken ook goed. Er als er goed samen wordt gewerkt, zullen collega’s elkaar helpen om doelen te bereiken. Samen zullen zij dan het bedrijf tot een succes maken.

Op de goede plek?

Een werkgever kan er alles aan doen om het werkklimaat te verbeteren. Een goed salaris, mooie werkomgeving, genoeg pauze en ontspanning, bedrijfsmassage, fiets van de zaak en ga zo maar verder. Maar hiermee vergeten we het belangrijkste aspect van werk: Zit iedereen wel op de goede plek? Worden de sterke kanten van de werknemers wel voldoende benut en kunnen zij persoonlijk groeien in het bedrijf?

Persoonlijke kernwaarden

Het is belangrijk, dat bij een sollicitatie wordt ingegaan op de sterke punten van een persoon en om de juiste plek in de organisatie te vinden. Het gaat dus niet alleen maar om het vullen van een vacature. Niet onbelangrijk is ook te weten waar de minder sterke kanten liggen. Je kunt de minder sterke kanten proberen te verbeteren door coaching en scholing, maar er zullen altijd zaken overblijven die gewoon niet bij iemand passen. Een goede werkgever geeft zijn werknemers de kans om op zoek te gaan naar sterke kanten, persoonlijke kernwaarden. Dan wordt de werknemer gelukkiger. En de werkgever heeft er zelf ook baat bij als de persoonlijke kernwaarden van werknemers goed worden benut in het bedrijf. Uiteindelijk wordt iedereen gelukkiger.

“Unique Selling Point”

Het kennen van de persoonlijke kernwaarden van de werknemers van een bedrijf zijn essentieel voor het succes van een bedrijf. Want op die manier komen ook de kernwaarden van het bedrijf tot uiting en kan dat bijdragen aan de kracht worden van het bedrijf, het “unique selling point”. Het op zoek gaan naar persoonlijke kernwaarden en bedrijfskernwaarden is waardevol en maakt onderdeel uit van de coaching van Partner2Grow.

Klaar om te groeien?

Kom vrijblijvend met ons praten. We luisteren heel graag naar jouw verhaal, hopen samen met jou op groeireis te mogen gaan en mooie groeistappen te kunnen zetten!